IMG 4404


ALV 2024

Verslag Algemene Ledenvergadering 2024

Op woensdag 10 april vond de Algemene Ledenvergadering 2024 plaats. Verheugend was het dat deze bijeenkomst zo druk bezocht werd. De voorzitter gaf in zijn openingswoord aan dat het bestuur deze opkomst mede ziet als blijk van waardering voor de inspanningen die het bestuur zich het afgelopen jaar heeft getroost.
Op de agenda kwamen aan de orde: de financiële en inhoudelijke verslaglegging over 2023, de begroting en het activiteitenplan 2024, de bestuurssamenstelling en de voorgenomen contributieverhoging.
Het verslag van de bijeenkomst is als bijlage opgenomen. Door op deze link te klikken kunt u dat inzien.
Foto's van de bijeenkomst - die met een royale borrel werd afgesloten - zijn hieronder opgenomen.

          
Attentie:
Foto's worden in onderstaande preview niet volledig getoond. Door op een foto te klikken wordt deze in zijn geheel én vergroot weergegeven.