Bijeenkomst jaarvergadering 2020 

Bijeenkomst jaarvergadering 2020

Door het coronavirus verloopt 2020 heel anders dan gepland. Zo konden er evenementen niet doorgaan en werd de jaarvergadering, die op 25 maart was gepland, verplaatst naar 11 september. Evenals in voorgaande jaren was de locatie het ROC Mondriaan waar een coronaveilige vergaderopstelling was gemaakt.
Zo’n 20 leden waren in de vergadering aanwezig. Het bestuur kreeg goedkeuring voor het door haar gevoerde (financiële) beleid in 2019, de statuten, het huishoudelijk reglement, de begroting voor 2020 en de bestuurssamenstelling. Van de bespreking is een verslag opgesteld dat na vaststelling in een bestuursvergadering toegankelijk is via de volgende link.
Het gebruikelijke afsluitende driegangendiner kon dit jaar helaas, vanwege het coronavirus, niet doorgaan. In de plaats daarvan was bij ontvangst gezorgd voor een uitgebreide koffie-/thee-arrangement en ter afsluiting voor een luxe ‘aangeklede borrel’. Tijdens de bijeenkomst zijn enkele foto’s gemaakt, die hieronder zijn opgenomen. Klik op een foto voor een vergrote weergave.