Dagtocht
Markerwadden

Meldt u aan voor deze gezellige middag

Bezoek de Markerwadden! Voor een sterk gereduceerde prijs kunt u deelnemen aan een geheel verzorgde dagtocht met andere oud-collega’s

Markerwadden
Om gevarieerde natuur terug te brengen in het Markermeer zijn op initiatief van o.m. Natuurmonumenten  - met gebruik van het zand, slib en de klei van het Markermeer - vijf eilanden met natuurlijke oevers en ondiepten aangelegd. Zo is een aantrekkelijk leef- en broedgebied voor vogels en vissen ontstaan. In de paar jaar nadat de Markerwadden zijn aangelegd zie je natuurlijke vegetatie welig tieren, wordt het water helder door neerslaand slib en blijkt de eilandengroep inderdaad uit te groeien tot een geliefde pleisterplaats voor (trek-) vogels. De natuur krijgt alle ruimte, slechts één van de eilanden - het haveneiland- is voor de mens toegankelijk. Dit eiland kent 12 km aan wandelpaden. Er zijn twee routes uitgezet, een van 7 en een van 3 km ( de laatste ook toegankelijk voor rolstoelen). Aan de routes liggen vogelkijkhutten. Verder is er een uitkijktoren (de steltloper). In een eilandpaviljoen is een kleinschalige horeca en zijn toiletten te vinden. Bezoekers genieten van het uitzicht en de luidruchtige vogelkolonies.

Voor een bezoek aan de Markerwadden heeft het bestuur een dagtocht gepland. Hierover is het volgende bericht met aanmeldingsformulier verzonden:
(klik op deze link).

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze unieke dagtocht. U kunt zich - eventueel tezamen met uw partner - nog aanmelden tot
12 maart.