Erelidmaatschap
Riet Frankhuizen

Een unieke gebeurtenis

Tijdens onze feestelijke bijeenkomst op 2 november jl. hebben veel van onze leden enthousiast gereageerd op de vraag wat voor verenigingsactiviteiten zij in de toekomst graag georganiseerd zien. Tot de rijke oogst aan suggesties was de meest opvallende: benoem Riet Frankhuizen tot erelid van de vereniging. Dit voorstel kreeg ter plekke veel steun.

Het bestuur van de vereniging vindt dit niet alleen een mooi en sympathiek, maar ook een terecht gebaar. Riet is twee decennia lang bestuurder van de vereniging geweest en was in die jaren initiator van de succesvolle soosmiddagen, dagtochten en de nieuwsbrief die zij met regelmaat liet verschijnen. Maar bovenal was en is Riet een aanspreekpunt en vraagbaak voor leden en vormde zij ons gezicht naar buiten. Dit maakt Riet een uniek verenigingsmens.

Het bestuur onderschrijft het voorstel van de leden daarom van harte. We hebben onze intentie aan Riet voorgelegd: ‘voel je er voor?’. In haar weloverwogen reactie - waarin haar bescheidenheid haar siert – sprak ze zich uit zich vereerd te voelen en het erelidmaatschap te willen aanvaarden. Daar is het bestuur natuurlijk erg blij mee.

Hoe graag zou het bestuur hierbij stil willen staan tijdens onze Nieuwjaarslunch. Zoals u weet verhinderen de coronamaatregelen helaas ook deze ontmoeting. Vandaar dat voorlopig volstaan moet worden met dit bericht. Bij de eerstvolgende ALV maakt de vereniging dit goed. Het erelidmaatschap van Riet zal dan bekrachtigd worden door haar de bijbehorende onderscheiding uit te reiken. Voor nu: Riet, dank voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan, en moge je nog jaren van je erfgoed kunnen genieten.

Het bestuur