financiële bijdrage van OCW

OCW verleent jaarlijkse bijdrage

Ons bestuur heeft met OCW overlegd over het voornemen een bijdrageregeling tot stand te brengen. Het ontwerp daarvan is meermaals besproken. De secretaris-generaal van het ministerie heeft de regeling inmiddels bekrachtigd. Onder de bepalingen van de regeling kan de Seniorenvereniging OCW jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit OCW die gelijk is aan de ingelegde contributie van de leden. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen geldt dat het vermogen van de vereniging binnen een vastgestelde marge dient te blijven. Deze marge is vastgesteld op 3 maal de jaarontvangsten aan contributies. De bijdrageregeling geeft ruimte om onze activiteiten uit te breiden en meer faciliteiten te verstrekken. Het bestuur is OCW daar zeer dankbaar voor.