Impressie en verslag van de ALV 2021

Op 1 september was onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar was gekozen voor Luden op het Plein in Den Haag omdat we geen zekerheid hadden bij het ROC waar we in 2020 onze ALV hebben gehouden. In deze ALV legt het bestuur verantwoording af over het jaar voorafgaand aan de vergadering. De resultaten hiervan staan in het verslag van de vergadering (volg deze link). 

De opkomst was hoger dan verwacht gezien de coronamaatregelen. Vorig jaar hadden 27 leden zich opgegeven al dan niet met partner. Dit jaar waren het 30 leden waarvan een aantal met partner. De inloop was vanaf 15.00 uur met koffie, thee of een ander drankje naar keuze. Er hing een gezellige sfeer en het was duidelijk dat de aanwezigen het fijn vonden om weer een aantal oude bekenden tegen te komen. Er werd dan ook gezellig gekletst en verhalen opgehaald.

Om 15.00 uur zijn we dan toch begonnen en opende de voorzitter de vergadering. Omdat het bekend was dat twee bestuursleden niet verder zouden gaan in het bestuur was er de mogelijkheid om nieuwe leden aan te dragen. Rina Koeners zou zich niet herkiesbaar stellen en Wil Stapel stopte om privéredenen. Vanuit de leden werden geen bestuursleden voorgedragen. Het bestuur had Mark Weekenborg voorgedragen als nieuwe voorzitter en Martine Soethout als lid. De vergadering stemde in met de voordracht.  

Na afloop van de vergadering waren en heerlijke hapjes bij de drankjes die door het bestuur werden aangeboden. En iedereen kon weer verder met de gesprekken en het opzoeken van oude collega’s. Helaas zijn er geen foto’s gemaakt om een impressie te kunnen geven van de gezellige middag. Uiteindelijk werden de laatste leden om 18.30 uur vriendelijk verzocht om de bijeenkomst te beëindigen. Al met al was het een geslaagde ledenvergadering.