INTRODUCTIE NIEUWE BESTUURSLEDEN

Mark Weekenborg

Ik ben 68 jaar, getrouwd met Astrid, heb drie zoons, twee kleinkinderen,  ben sinds mijn pensioen (twee jaar geleden) lid van de seniorenvereniging van OCW en nu - na instemming door de ALV van 1 september 2021 -  voorzitter. Hoewel ‘slechts’ 26 jaar in dienst van OCW geweest (van 1985 tot 2011), maakt het departement veel langer een vanzelfsprekend onderdeel van mij leven uit. Als puber had ik een vader die bij O&W werkte, en tot de dag van mijn pensioen prees ik mij gelukkig vanuit de PO-Raad op dagelijkse basis met OCW’ers te mogen samen werken aan het mooie project curriculum.nu. De bestuursfunctie bij de seniorenvereniging verlengt en verrijkt die betrokkenheid op bijna vanzelfsprekende wijze. De paar activiteiten die ik van de vereniging heb mogen meemaken leidden tot een verrassend weerzien van collega’s, uit recente en lang vervlogen jaren. Dat smaakte naar meer! En ik gun dat alle leden (en zij die dat nog niet zijn!) ook. Daar wil ik graag actief mijn steentje aan bijdragen.
Het voorzitterschap zie ik als goede gelegenheid mijn betrokkenheid en ervaring in dienst te stellen van de doelstelling van de vereniging: het blijven ontmoeten van de collega’s werkzame leven. Ik hoop u nog vaak bij activiteiten van de vereniging te mogen begroeten!

 Martine Soethout

Graag stel ik me nieuw lid van het bestuur van de seniorenvereniging OCW.
Omdat ik mijn hele carrière bij verschillende directies van het ministerie van OCW heb gewerkt, denk ik dat veel leden me kennen. In 1982 ben ik gestart bij de directie VO/WJ (Vorming en Opleiding Werkende Jongeren) en heb daarna bij verschillende onderwijsdirecties (BVE, HBO, MBO, VSV) gewerkt. Maar ook bij het Facilitair Bedrijf, Internationaal Beleid en verschillende projectdirecties. Tot mijn spijt is het er nooit van gekomen om bij een van de cultuurdirecties te werken. Vooral omdat ik juist erg veel van muziek en film houd.
Sinds half juni 2021 ben ik officieel met pensioen en al heb ik altijd met heel veel plezier en inzet gewerkt, ik geniet van de vrijheid om die me dat biedt. Meer tijd voor mijn hobby’s bijvoorbeeld. Zo ben ik inmiddels aan de slag als vrijwilliger bij het Zoetermeerse filmhuis CAMEO en bij de Haagse Muziekacademie. 
Mijn laatste jaar heb ik gewerkt onder de coronabeperkingen en toen heb ik gemerkt hoezeer ik het directe contact met de collega’s mis. Dat is een van de redenen waarom ik me heb aangemeld voor de seniorenvereniging. Het lijkt me ontzettend leuk om af en toe herinneringen te kunnen ophalen met oud-collega’s tijdens een van de activiteiten van de vereniging.
Maar ik heb ook veel zin om te helpen bij het bedenken en organiseren van die bijeenkomsten. Een aspect van mijn werk als directiesecretaris, waar ik altijd veel plezier in had.Tot gauw bij een van de bijeenkomsten!