Uitkomst ledenenquête

Inventarisatie activiteiten

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van 2 november in Het Witte Paard in Nootdorp is aan de aanwezigen gevraagd naar welke activiteiten hun belangstelling uitgaat. Verrassend veel en uiteenlopende voorstellen werden gedaan en door middel van plakkertjes op publicatieborden voorzien van voorkeuren. Een mooi beeld van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging! 

De voorstellen zijn samen te vatten in de volgende categorieën:
 *  Een jaarlijkse dagtocht, liefst gecombineerd met een boottocht.
 *  Culturele activiteiten zoals museum- en stadsbezoeken.
 *  Activiteiten georganiseerd door leden met een specifieke deskundigheid.
 *  Workshops en proeverijen.
 *  Kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten.
Verder gingen veel stemmen op om de Hoftoren en Het Witte Paard te Nootdorp te benutten voor bijeenkomsten die niet plaatsgebonden zijn.
Op basis van de inventarisatie gaat het bestuur een activiteitenplan voor 2022 opstellen.
Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met de uitgangspunten die in voorgaande jaren zijn  gehanteerd. 

Uitgangspunten bij de organisatie van activiteiten

Het doel van de Seniorenvereniging is statutair vastgelegd: de vereniging biedt de leden de mogelijkheid onderlinge contacten te bevorderen door middel van het aanbieden van activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat elk lid zich kan inschrijven voor een aangeboden activiteit. Bij het plannen zal daarmee rekening worden gehouden. Ook de mogelijkheid van deelname door leden die minder goed ter been zal steeds onderzocht worden.
Hoewel het aanbod gericht zal zijn op brede deelname, zullen sommige activiteiten wellicht een beperkte groep aanspreken. Door een onderscheid aan te brengen in het aanbod wordt geprobeerd steeds opnieuw een wisselend deel van de leden te bereiken.
Om de kosten van de activiteiten te kunnen dekken worden vanuit de begroting middelen beschikbaar gesteld. Een aantal activiteiten zal slechts deels daaruit gefinancierd kunnen worden. Dit geldt met name de activiteiten waarbij extra kosten zijn voor vervoer, eten en/of toegangskaarten. In die gevallen wordt er aan de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. 

Aanpak voor 2022

Het activiteitenplan 2022 wordt in januari/februari door het bestuur vastgesteld en daarna aan de leden gepresenteerd. De uitvoering van de in te plannen activiteiten kunnen door omstandigheden zoals de maatregelen ter beperking van besmettingen door het Coronavirus, beïnvloed worden.