Loskoppeling van de PV OCW

Zelfstandig verder...

Op 7 december 2018 werden we verrast met een e-mailbericht van de Personeelsvereniging OCW met daarin de mededeling dat zij hun statuten gaan wijzigen en "dat de PV Senioren geen onderdeel meer gaat uitmaken in de statuten van de PV-OCW". Naar aanleiding hiervan hebben de dagelijkse besturen van de PV-OCW en de afdeling Senioren op 9 januari jl. overleg gevoerd. Het eenzijdig besluit van de PV-OCW wordt nog voorgelegd in hun algemene ledenvergadering, maar het bestuur wil de verbinding echt beëindigen. Dit betekent dat onze Afdeling Senioren zich zal moeten verzelfstandigen. Om de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden te voorkomen is het noodzakelijk statuten op te stellen en deze bij een notaris te laten passeren waardoor een afzonderlijke rechtspersoon ontstaat.

De basis voor de statuten wordt gevonden in een drietal documenten: de Huisregels van de afdeling Senioren, de statuten van de Personeelsvereniging en voorbeelden van statuten die op het Inetnet te vinden zijn.