Voorpagina


Nieuwjaarslunch

          2024

Verslag Nieuwjaarslunch 2024

Een marathon gaan schaatsen op natuurijs, of naar de Nieuwjaarslunch? Het kon allebei op 10 januari. Maar de leden kozen massaal voor de lunch: meer dan 170 deelnemers wisten de weg naar partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp te vinden. Onder wie ons alleroudste lid, Leo van der Kleij. Dit jaar wordt hij 101!

De voorzitter wenste eenieder een gelukkig nieuwjaar en bedankte onze oud-werkgever. Het is traditie dat het ministerie van OCW ons deze lunch aanbiedt, en zo ook dit jaar. De aanwezigen lieten hun waardering blijken met een warm applaus.

Het buffet werd gewaardeerd en elkaars gezelschap ook. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

De gelegenheid werd benut om bij de leden suggesties op te halen voor verenigingsactiviteiten voor de komende jaren. Dit leidde tot een rijke oogst op de flipovers. Om ook degenen die de lunch hebben moeten missen de kans te geven ideeën aan te dragen bij deze de oproep om wenselijke activiteiten vóór 1 februari 2024 per mail door te geven  (ons adres: seniorenverenigingocw@gmail.com), onder vermelding van ‘activiteiten’.

Het complete overzicht aan suggesties zal vervolgens aan alle leden  worden voorgelegd zodat iedereen zijn top drie kan doorgeven.

Met al die inspirerende suggesties en het plezier tijdens de lunch hebben wij er alle vertrouwen in dat we weer een rijk verenigingsjaar tegemoet kunnen zien.

Het bestuur,

Rina, Martine, Leo, Peter en Mark


Tip: door op een foto te klikken wordt deze vergroot weergegeven.