Seniorenvereniging OCW zelfstandig

Zelfstandig, met eigen statuten.

Nadat de PV-OCW haar statuten heeft gewijzigd en de Seniorenafdeling daarin geen plek meer heeft gekregen, werd het noodzakelijk eigen statuten op te stellen. Het bestuur en enkele leden hebben een concept opgesteld dat aangepast door de notaris nu is vastgesteld.

 Op 10 juli heeft notaris Schils van Just notaris te Zoetermeer, de akte gepasseerd en vervolgens zijn we als Seniorenvereniging OCW ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Nadat de Personeelsvereniging van OCW begin 2019 formeel de banden heeft verbroken werden wij genoodzaakt een eigen zelfstandige vereniging op te richten, en nu is het dan zover!

In de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zullen de statuten op de agenda worden geplaatst en zal de leden om instemming worden gevraagd. Daarnaast zal ook een huishoudelijk reglement ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor dat laatste hoeft geen notaris te worden ingeschakeld, maar het is een belangrijk document met regels die we onszelf opleggen ter verduidelijking en verbetering van het functioneren van de vereniging.

De statuten zijn hier in te kijken: Oprichting Seniorenvereniging OCW