Uitnodiging voor de jaarvergadering

De jaarvergadering 2020 op 11 september

Het houden van een jaarvergadering is een wettelijke verplichting, maar heeft vooral betekenis als moment waarop het bestuur haar daden en plannen kan toetsen aan de mening van de leden.

Nu we met inachtname van de uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen weer bijeen kunnen komen, nodigt het bestuur u graag uit om vanaf 14.30 uur deel te nemen aan de jaarvergadering op vrijdag 11 september 2020 bij het ROC Mondriaan gelegen aan de Koningin Marialaan 9 in Den Haag. Deze bespreking zullen we besluiten met een gezellige borrel en verrukkelijke hapjes.

 Waar gaan we het in elk geval over hebben? Over het inhoudelijk jaarverslag 2019, het financieel jaarverslag 2019, de begroting 2020, bestuursverkiezingen en de instemming met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Lees in de nieuwsbrief verder over deze jaarvergadering en de manier waarop u zich voor deelname kunt aanmelden.