Uitnodiging ALV
7 april 2022

Komt u ook naar de ALV ?

 Op donderdag 7 april 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De inloop is vanaf 14.30 uur, de bespreking start om 15.00 uur. De vergadering zal worden gehouden bij het ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan 9 in Den Haag. Deze locatie is goed bereikbaar via openbaar vervoer en het is mogelijk om in de middaguren gratis te parkeren in de wijk.

De agenda voor de vergadering en bijbehorende bijlagen zijn u per e-mail toegezonden. Bijzondere aandacht vragen wij voor agendapunt 7. Vanwege haar jarenlange verdiensten voor de vereniging zal aan Riet Frankhuizen op gepaste wijze het erelidmaatschap worden toegekend.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden van wie de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. De penningmeester is dit jaar aftredend maar herkiesbaar. Indien andere leden zich verkiesbaar willen stellen dan verwijzen we u hiervoor naar de procedure in de bijgesloten agenda voor de ALV.

Na afloop van de vergadering zullen we onder het genot van een drankje en hapje informeel nog gezellig kunnen na- en bijpraten.
Link: Klik hierop voor de eerder toegezonden e-mail.